Over ons

De website zoekuwzorgaanbieder.nl is een initiatief van huisartsenorganisaties: de huisartsenkring West-Brabant, Zorggroep West-Brabant, HZG Breda, Het Huisartsenteam,  Zorroo en de beide regionale ziekenhuizen Amphia en Bravis en ontwikkeld met subsidie van Versterking Eerste Lijn Zuid-Nederland. Het beheer van de website en de daaraan gekoppelde app ligt in handen van het Regionaal Elektronisch Netwerk West-Brabant. 

Het openbare deel van de website heeft als doel om zorgaanbieders zo makkelijk mogelijk in beeld te brengen, zodat huisartsen en praktijkondersteuners GGZ samen met hun patiënt de meest passende zorgaanbieder kunnen vinden. 


Voor vragen kunt u contact opnemen met: jj.derooij@renwbr.nl